©  Foto:

Aastrup Kirke

Romansk ca. 1250. Ældre døbefont. Sydkapel med figursten - 1589. Sarkofager.