©  Foto:

Bronzealderhøje ved Tryggelev Nor

To bevarede høje. Oprindelig var der fem. De blev placeret for at kunne ses fra Tryggelev Nor hvor man den gang kunne sejle ind.

Ved Tryggelev Nor, kun 500 meter fra Ormstrup-dyssen, ligger Langelands eneste samling store bronzealderhøje. Oprindeligt har der været fem høje i en buet række, men i dag står kun to en halv tilbage. De to sydligste er helt sløjfet, mens den halve har bevaret sin sydlige del. I sognebeskrivelsen fra 1876 kan man læse at tilstanden var den samme allerede dengang.

Bronzealderhøje plejer man at finde på højdedrag og landskabets højeste punkter. De er tydeligt placeret for at være så iøjnefaldende som muligt. Det kan synes som om rækken her er en undtagelse, den ligger helt ude på en mark hvor ikke mange kan have haft et ærinde. Det er ikke tilfældet. Rækken af høje er placeret for at synes, monumentale og imponerende, når man kom sejlende ind fra havet og ind i noret, som man stadig kunne i bronzealderen.

(Tekst & billeder fra: "Fortidsminder på Langeland", af Morten Gaustad)