©  Foto:

Diernæs Kirke

I senmiddelalderen opførte man således den nuværende kirke i Diernæs, der ligger i et smukt og kuperet terræn med en enestående udsigt over det sydfynske øhav. Her har sognets folk kunnet søge hen i århundreder, såvel i glæde som i sorg, og her kalder kirkens klokker stadig til gudstjeneste om søndagen og andre kirkelige handlinger.

Diernæs kirke har som de fleste middelalderkirker gennemgået flere forandringer og restaureringer. Oprindeligt har der sikkert ligget en ret så beskeden kampestenskirke i centrum af en ellipseformet kirkegård. Denne placering og form, som kan lede tanken hen på vikingetidens skibssætninger, kan stadig ses i græsvoldene og de gamle hegnstræer og randbeplantning omkring kirken. Fra den allerældste kirke findes der kun rester i murværket over de senere indbyggede hvælv samt i den gamle vestgavl, der nu dækkes af kirketårnet.

Romansk. Granitfont.