©  Foto:

Dyssekammer i Herslev

 Dyssens store dæksten ligger på sin oprindelige plads.

I beretningen fra 1876 kan vi læse at dyssekammeret er en rest af en langhøj orienteret nordøst-sydvest med 3 kamre. I dag står det ene kammer i hjørnet af en dyrket mark, og med sin beliggenhed 100 meter fra Langelands hovedvej mellem nord og syd er den nok et af de mest sete oldtidsminder på øen. I lighed med de to nærliggende dyssekamre har man også fra dette dyssekammer udsigt over Lindelse Nor.

Dyssens form er også umiddelbart forståelig for en betragter: Med den ene store dæksten hvilende på 5 bæresten ligner den de flestes forestilling om en dysse. Der er ingen rest af den ryddede langdysse, heller ingen randsten. Hverken høj eller kammer er udgravet. Dyssekammeret blev i 1924 tinglyst gennem aftale med gårdejer Rasmus Hansen.

(Tekst & billeder fra: "Fortidsminder på Langeland", af Morten Gaustad)