©  Foto:

Fiskeplads - Dyreborg

Fin lille plads rundt foran Dyreborg skov. Primært vadefiskeri udover ålegræsbælter.

P: Parkering ved Dyreborg Havn eller ud for skoven.