©  Foto:

Geopark: Egebjerg Bakker og Stenstrup Issø

Egebjerg Bakker og Stenstrup Issø er et af geoparkens store områder med flere vigtige landskabselementer.

Egebjerg Bakker er en op til 110 m høj randmoræne, der er skubbet op fra en isstrøm fra den sydlig retning. Flere store øst-vestgående, oppressede bakkerygge ses i landskabet.

Tæt ved Egebjerg Mølle ligger Rødme Svinehaver, hvor man kan se en af de få velbevarede stenbestrøninger i Danmark. En stenbestrøning er et område med store sten i jordoverfladen. Det har aldrig været opdyrket og derfor ligger stenene endnu, hvor isen i sin tid efterlod dem.

Egebjerg Bakker udgjorde den sydlige grænse for Stenstrup Issø. Det er Danmarks næststørste issø, som opstod ved opstemning af store mængder smeltevand i det lavtliggende område omkring det nuværende Stenstrup. De tykke lerlag i Stenstrup Issø dannede grundlaget for områdets omfattende teglværksindustri. Deraf navnet STENstrup.