©  Foto:

Hou Kirke

Langelands nordligste kirke som i 1896 blev udskilt som selvstændigt pastorat.

Historie

I 1800-tallet var der stigning i folketallet på det nordlige Langeland i takt med opsvinget indenfor fiskeri og landbrug. På det tidspunkt var der ingen kirke i Hou, og beboerne var henvist til at tage til de nærmeste kirkebyer Snøde og Stoense. Folkeforøgelsen betød at Stoense Kirke måtte udvides, men samtidig opstod der behov for at houningene fik egen kirke, da f.eks. konfirmander fra Hou Skole måtte gå til Snøde kirke. En kirke blev rejst med fælles hjælp fra beboere, lodsejere og andet godtfolk, som alle fik en rolle at spille i opførelsen af kirken. Hou kirke var i starten et kapel, men i 1896 blev Hou Sogn dannet, efter protester fra den gamle præst, pastor Wilhelm, som angiveligt skulle have sagt: ”Jeg holder meget af jer på Hou, men ligefrem dø for jer, det vil jeg ikke!” Den nye præst var en aktiv mand, som i 1904 fik bygget et tårn på kirken.

Udsmykning

Den fine døbefont blev skænket til Hou Kirke af ejeren fra Skrøbelevgård og er fra 1200-tallet.
Alterbilledet blev malet af Julius Paulsen og har disciplen Peter i centrum, og Jesus er ikke svær at se med solen som glorie.  

Læs mere om kirken her

 

Registreret BIKE FRIENDS