©  Foto:

Kirkeby Kirke

Denne kirke regnes for at være en af de ældste på Fyn. Kirkens kor og skib er i romansk stil. Byggematerialet er kampsten på en granitsokkel. Den oprindelige norddør er bevaret, men muret til. Det samme er tilfældet med romanske vinduer i nordmuren.

Kirken fik hvælvinger i sengotisk tid. Fra samme tidsperiode er tårnet mod vest og våbenhuset på sydsiden. Disse bygningstilføjelser er udført i tegl.

I 1890 var det pårindelige tårn i så dårlig stand, at man var nødsaget til at rive det ned og opføre et nyt i samme stil.