©  Foto:

Kong Renes Høj

I følge lokalt sagn, er Kong Rene og hans kone begravet her.

Lige syd for Ravnebjerg Skov ligger på det højeste punkt i området en langhøj med to kamre. Synet af de to kamre i skyggen fra hver deres træ ligner en romantisk idyl. Fra selve højen har man udsigt ud over øhavet mod vest. 500 meter syd for højen ligger de to langdysser ved Almindingen – og endnu en dysse i dyrket mark halvvejs ned til Almindingen. 500 meter mod vest ligger langdyssen ved Pæregård Strand. Og kun 100 meter mod nord ligger i skovbrynet rester af en jættestue. Her står man midt i bondestenalderens bebyggede landskab!

Fortidsmindet blev i forbindelse med herredsberejsningen i 1875 fredlyst af grevskabet Tranekær.

(Tekst & billeder fra: "Fortidsminder på Langeland", af Morten Gaustad)