©  Foto:

Langdysse ved Ristinge Nor

I en mark lige øst for Ristinge-halvøen ligger et bemærkelsesværdig storstensmonument fra yngre stenalder.

Langdyssen har oprindeligt været længere end i dag og er afpløjet i begge ender. Ifølge beretningen fra 1875 er der særligt i den nordlige ende blevet fjernet en del af dyssen.

Langdyssen har 4 kamre. De 2 i midten, hvoraf det ene har en imponerende dæksten, er dyssekamre, som sandsynligvis er dele af den oprindelige dysse. I hver nuværende ende er der imidlertid – formentlig senere – bygget et mindre kammer ind i dyssen. Disse to yderlige kamre bør betegnes som jættestuekamre. Dels fordi deres gange har nået ud til dyssens fod, dels fordi kammerets form og udstrækning tyder på at der må have ligget mere end 1 dæksten oven på bærestene.

Dyssekamre har – i modsætning til jættestuekamre – ikke en gang som når helt ud til randstenene. Dyssekamre har også i de fleste tilfælde kun 1 dæksten.

Tinglyst i 1894 gennem aftale med gårdejer R. Knudsen Pedersen.

(Tekst & billeder fra: "Fortidsminder på Langeland", af Morten Gaustad)