©  Foto:

Langeland Elforsyning

Fondens formål er at medvirke til fremskaffelse og distribution af energi til forbrugerne.

Langelands Elforsyning er en forbrugerstyret fond, som lyder navnet " Fonden Langelands Elforsyning ".
Fondens formål er at medvirke til fremskaffelse og distribution af energi til forbrugerne samt at medvirke til anden virksomhed, som på enhver måde har tilknytning til elforsyningen.
Fonden Langelands Elforsynings primære forretningsområder er datterselskaberne, LEF NET A/S som driver el-nettet og Langelands Elforsyning A/S som sælger el til kunder indenfor vores eget forsyningsområde.