©  Foto:

Naturstien Ringe-Korinth

16 kilometer natursti
Naturstien ligger på den tidligere jernbane mellem Ringe og Korinth. Stien er en kombineret asfalt- og grussti. Der er adgang til stien fra stationsarealerne i Espe, Højrup og Korinth. I Ringe er der adgang fra Ørbækvej og Svendborgvej. På turen kan du opleve kulturhistorie og fynske landskaber. Naturstien fører dig forbi store herregårdsmarker ved Boltinggård og Brahetrolleborg, langs enge med græssende køer og snoede vandløb, og mellem marker adskilt af levende hegn. Flere steder passerer du spor fra jernbanens tid.
 
Natursti for alle
Den kombinerede asfalt- og grussti kan bruges af alle. Løbere, vandrere, cyklister og folk på rulleskøjter foretrækker asfalten, mens rytterne lader hestene gå på gruset. Naturstien kan også bruges til motion. For hver 1.000 meter er der en afstandsmarkering. Så kan du se, hvor langt der er til Ringe eller Korinth, eller du kan få en fornemmelse af, hvor hurtigt du løber eller cykler.
Hunde er velkomne på naturstien, men de skal være i snor.
 
Jernbane i 100 år
Jernbanen mellem Ringe og Faaborg blev indviet i 1882. Frem til 1962 var der gods- og persontransport på strækningen. Indtil banens nedlæggelse i 1982 var der kun godstransport mellem Ringe og Korinth. Mellem Korinth og Faaborg er der fortsat skinner, og her kører Syd Fyenske Veteranjernbane med tog i turistsæsonen.
 
Samarbejde om naturstien
Naturstien er lavet i samarbejde mellem Naturstyrelsen og Faaborg-Midtfyn Kommune. Naturstyrelsen ejer naturstien og Faaborg-Midtfyn Kommune står for driften. Arbejdsmarkedets Feriefond og Friluftsrådet har bidraget økonomisk til projektet. Lokalrådene langs naturstien har bidraget med viden og idéer.