©  Foto:

Nielstrup Hovedgård

I middelalderen en stor befæstet borg, hvis voldsted stadig kan anes med grave.

Efter Grevens Fejde opføres ca. 1535 en tre-fløjet hovedbygning med tårn, som ca. 1820 erstattes af den nuværende hovedbygning i et stokværk.

Ca. 1900 tilkastes voldgravene omkring både hovedbygning og avlsgård.

Slottet er ikke åbent for offentligheden.