©  Foto:

Stenodden

En fremragende vinter - og forårsplads. Vadefiskeri langs ålegræsbælter. Ikke så stor vanddybde så fisk med flue eller letspin her.

Parkering ved Gravvænget syd for fiskestrækket.