©  Foto:

Thurø Kirke

Kirken på Thurø bærer også navnet „Trefoldighedskirken“. Det skyldes måske det nære forhold, der engang var mellem kirkens bygmester, adelsmester Ellen Marsvin, og kong Christian den Fjerde, der havde et orlogsskib af dette navn.
Før kirken blev bygget lå her et lille forfaldent kapel, som Ellen Marsvin lod rive ned for at bygge kirken i tidsrummet 1639-40. Lige siden har kirken været øens sognekirke, men fik først egen præst i 1860. I 1922 indsattes i vinduet mod nordvest en glasmosaikrude med pinsemotiv. Kunstneren var Sven Havsteen - Mikkelsen.
 
Kirken gennemgik en stor restaurering i 1996. Korbuen er malet af kunstneren Møller – Jensen i 1909. På kirkegården – der ligger meget smukt ned mod Skårupsund – er rejst en mindetavle over 54 søfolk fra Thurø, der siden 1900 er omkommet på havet. Det er også her på kirkegården, at forfatterne Tom Kristensen, Karin Michäelis og Valdemar Rørdam samt maleren Niels Hansen ligger begravet.