©  Foto:

Thurø Østerskov og Thurø Rev

Her finder du en skøn blanding af græssende heste og badegæster og en interessant natur.

Besøg Thurø Østerskov og Rev

Når du er kommet over på Thurø og taget til det sydligste punkt på øen, så er du ankommet ved Østerskoven og revet. Det er ikke muligt at kører med bil hele vej ud til revet eller inde i skoven, men du kan parkerere din din bil på parkeringspladsen ved Østerskovvej 14 og gå ad stier gennem Østerskov ud til vandet.

Det skal du opleve ved Thurø Østerskov og Rev

Skoven er fredet, men det er en smuk oplevelse at gå gennem stisystemerne helt ud til revet, hvor man kan gå langs kysten op til Smørmosen Strand. Er du fugleinteresseret, er dette også et godt sted at så på udkig. 

Geologiske perspektiver ved Thurø Østerskov og Rev

Thurø Østerskov breder sig over en jævn eller let bølget moræneflade uden synderlige højdeforskelle. Overfladen består af ret fedt moræneler, der gør, at grundvandet står højt og at skovbunden og stien syd for parkeringspladsen ofte er mudret i vinterhalvåret og i nedbørsrige perioder.
 
Ud mod kysten har havets erosion skabt en 850 m lang og 5,5 m høj klint, der viser et tværsnit gennem den øvre del af morænefladen. Lagene ligger pænt ovenpå hinanden og er, som et af de relativt få steder i Øhavet, ikke blevet foldet eller på anden vis forstyrret under istidernes gletsjeroverskridelser.

Nederst i klinten ses blågråt moræneler med spredte sten. Dette lag kan også ses nederst i klinten ved Smørmosen, 1,3 km længere mod nord. Det stammer muligvis fra den yngre del af ’tredjesidste istid’, Elster istiden (480-424.000 år før nu), hvor det blev aflejret af et isfremstød fra Østersø-egnene.

Det særegne landskab, Thurø Rev, er et såkaldt vinkelforland - et marint forland, der danner en tilnærmelsesvis trekantet form ud fra kysten. Det kan opstå på flere måder, som for eksempel her ved ’hjørnet’ af Thurø, hvor kystparallelle havstrømme har tilført materialer fra to forskellige retninger - nemlig fra vest langs sydkysten og fra nord langs østkysten.

Materialerne aflejres, hvor kyststrømmene mødes og herved er der gennem tiden opbygget rækker af sandede og stenede strandvolde, den ene uden på den anden. Beskyttet af strandvoldene har områdets centrale del udviklet sig til et stort strandengsområde bestående af en mosaik af tørre overdrev og fugtige strandenge med talrige små strandsøer og et netværk af snoede tidevandsrender (loer). I sommerhalvåret kan havvand af og til fanges i afløbsløse lavninger, hvis overflade langsomt dækkes af en hvid skorpe af salt, når havvandet fordamper. Disse lavninger kaldes derfor for saltpander.

Thurø Østerskov og rev er en del af Geopark Det Sydfynske Øhav

I 2018 besluttede Svendborg, Faaborg-Midtfyn, Langeland og Ærø at etablere Geopark Det Sydfynske Øhav med henblik på at blive udnævnt til UNESCO Global Geopark. Formålet med geoparken er at skabe og bevare et område med plads til bådemennesker og natur.

En UNESCO Global Geopark skal bringe et områdes geologi, natur og kulturhistorie i spil og formidle et budskab om, at mennesket er en del af livet på jorden. At vi alle er afhængige af jordens ressourcer, påvirket af klimaforandringer og ansvarlige for en bæredygtig udvikling.

Geopark Det Sydfynske Øhav formidler historien om en dramatisk havstigning på Sydfyn og øerne. En havstigning, der formede en helt særlig natur, der de sidste små 10.000 år har dannet forudsætningerne for områdets eksistens og kulturelle identitet. Det er historien om, hvordan landskabet og øhavet fortsat forandrer sig og definerer, hvordan vi som mennesker lever i dag. Og Geopark Det Sydfynske Øhav handler ikke mindst om at forstå, hvordan vi gennem bæredygtig udvikling fortsat kan passe på vores særlige geologiske, biologiske og kulturelle arv.