©  Foto:

Trente Mølle

Bakket område med mølledamme og skov.

Trente Vandmølle har eksisteret siden 1500-tallet, den nuværende hovedbygning er opført 1886. I 1887 blev der indrettet bageri og konditori i vandmøllen. Driften af vandmøllen blev indstillet i 1905 og alt mølleinventar solgt. Efter nedlæggelsen af møllen har ejendommen haft en omtumlet historie med forskellige former for virksomheder – champignonproduktion f.eks.

I mølledammen samles dels afløbsvandet fra et stort område opstrøms møllen, men i dammene findes også kildevæld. Et kildevæld er navngivet og skulle efter sigende have helbredende kraft: Sct Olufs kilde.

Sct. Olufs Kilde, springer i haven med op til 50.000 liter vand i døgnet.

Kildevældet er registreret som et fredet fortidsminde.

Vindmøllen blev opført i 1872, som supplement til vandkraften. Indtil 1930 var der foderstofforretning i vindmøllen.

På egnen omkring Trente Mølle er jord- og stendiger samt levende hegn almindelige skel mellem marker og ejendomme. Således rummer også distriktets arealer mange diger og hegn. I skellet ved afd 151 findes et meget flot stendige.

I 1987 overtog Skov- og Naturstyrelsen Trente Mølle og idag er der naturskole, energiskole og kursusvirksomhed på Trente Mølle, drevet af en selvejende institution.

I forbindelse med Naturskole findes Kys Frøen centret, med masser af aktiviteter for børn og voksne, bl.a. familie teambuildings bane, mulighed for fiskeri i mølledammene og meget mere. Åbent fra påske til efterårsferien. Se mere på hjemmesiden.

I skoven er opført 3 shelters (www.bookenshelter.dk ) og på stedet findes 2 store og velfungerende bålhuse, det ene med klimakøkken.