Fire venner på bænk med udsigt til Svanninge Bakker

Faaborg tur to

Foto: VisitFaaborg

Tur to - 10 km Trente Mølle til Norden

Denne etape fører dig forbi Østrupgaard og ad hovvejen til Svanninge Nørremark, Svanninge Bakker og Svanninge Bjerge med højdepunktet Lerbjerg.

 

 1  Østrupgaard • Følg Øhavsstien mod sydvest. Snart når du hovedgården Østrupgaard, hvis stald og lade ligger ud til vejen. Nordens største stråtag hæver sig over bygningen. Når du kommer fri af laden, kan du mod syd se hovedbygningen bag træerne. Du må nøjes med et kig fra vejen, da Østrupgaard er i privat eje.

 

Gården ligger på en sydvendt skråning, og der er rester af voldgrave rundt om hovedbygningen. Den ældste del er det hvidkalkede kampestenshus, der formodentlig er bygget i 1400-tallet, og dengang har det været endnu mere bastant: En tilflugtsborg og et sted, hvor fæstebøndernes betaling i naturalier kunne opbevares sikkert.

 

Gennem tiden er bygningerne blevet ændret. En stentavle i det gamle stenhus oplyser, at Ivar Lunge lod bygningen ombygge i 1572, så der nu kom vinduer og skorsten. Stenhuset er det ældste, beboede hus på Fyn. Vest fløjen og portfløjen mod øst blev opført af Karen Brahe i 1710. Avlsbygningerne stammer fra 1742. I ladebygningen står de gamle trækonstruktioner stadig. Hele anlægget med hovedbygning, driftsbygning og gårdsplads giver et godt indtryk af en hovedgårds indretning.

 

 

Østrupgård ejes af anpartsselskabet Grønlykke Landbrug, der har Michael Grønlykke som stifter og direktør. Han er også involveret i Falsled Kro og chokoladefirmaet Summerbird i Assens,

 

Der er ikke offentlig adgang til Østrupgård.

 

 2  Om landsbyen Østrup • Østrup By var en udflytterby fra Håstrup. I 1200-tallet var Håstrup blevet så stor, at der var blevet for langt fra landsbyen og ud til de fjerneste marker. Derfor blev hovedgården Østrupgaard og ni nye gårde placeret ved markerne øst for Håstrup. I 1400-tallet blev Østrupgaard flyttet ud fra Østrup til den nuværende placering. I 1664 var der kun fire gårde, en halv-gård og et bol (et landbrug, der var større end et hus, men mindre end en halvgård) tilbage af Østrup, og i 1740 blev resten af Østrup udskiftet.

 

Østrupgaards marker, der lå samlet om gården, blev udvidet med de hovedgårdsmarker, der lå om landsbyen Østrup. Østrups tre sidste gårde blev flyttet ud og fik deres marker samlet omkring sig. Kun Østrup Skovgård ligger i dag tilbage, hvor landsbyen før lå.

 

Udflytningen af landsbyen Østrup er den første udflytning i Danmark. Omkring 1800 blev alle Danmarks landsbyer udskiftet. Gårdene blev flyttet ud fra landsbyernes fællesskab og ligger nu med deres marker samlet omkring sig. Hver bonde må drive sin jord alene i modsætning til før, hvor landsbyens marker blev drevet i fællesskab.

 

 

3  Husmandsstederne • Øhavsstien fortsætter mod sydvest ad asfaltvejen Østrup, og her bliver du præsenteret for mere Danmarkshistorie: Efter loven om lensafløsningen fra 1919 måtte Østrupgaard afstå jorden vest for hovedgården, og her blev der anlagt en række husmandsbrug. De små huse ligger stadig langs asfaltvejen som perler på en snor.

 

 4  Den gamle Hovvej • Øhavsstien går fra mod syd og efter en halv kilometer når du skovbrynet ved Malsdam. Langs skovbrynet følger Øhavsstien den gamle hovvej, som bønderne fra Svanninge benyttede, når de gik til og fra hoveriarbejdet på Østrupgaard. Øhavsstien følger hovvejen til skovene Tranesvænge og Enemærket. Her går den ned i en stejl, skovbevokset dal og krydser Bøllebækken vest for Rødhyldsgård.

 

Bøllebækken bliver siden til Møllebækken ved Steensgaard. Efter endnu en halv kilometer når Øhavsstien krydset mellem Kronborgvej og Nørremarken.

 

Et stort, samlet naturområde ved Svanninge

Svanninge Nørremark, Svanninge Bakker, Hammerdammen, Sollerup Skov og Sollerup Enge ejes af Naturstyrelsen. Lige øst for dette område ejer Bikubenfonden naturområdet Svanninge Bjerge. Alt i alt kommer du til knap 10 kvadratkilometer sammenhængende naturområde med skove.

 

 

Der findes en vandretursfolder for bakkerne og bjergene, du kan få på turistbureauet i Faaborg.

 

 5  Svanninge Nørremark • Øhavsstien går over Svanninge Nørremark til Overmarken, hvorfra der er udsyn horisonten rundt. Lige ved Overmarken er der en ”Kaffeplet". Mod nordnordvest kan du se Trebjerg. Der er kig ud over Helnæs Bugten, Horneland, Faaborg, Svanninge Bakker og Øhavet. Mod øst ligger Svanninge Bjerge.

 

Hvis du vil have det hele for dig selv, skal du trave en tur i Nørremarken. Her er gode muligheder for at se harer, kærhøg, musvåge og tårnfalk, og i sensommeren kan du se den sortgule hvepse-edderkop, når den sidder i sit spind lavt i vegetationen.

 

 6  Faaborg Golfbane Øhavsstien går forbi Dalkildegård, der er klubhus for Faaborg Golfklub. Banen har 18 huller og drives med vide hensyn til natur og miljø. Der er café på Dalkildegård.

 

Øhavsstien krydser golfbanen og fører dig gennem en slugt, hvor skoven får lov at passe sig selv og har fået et urskovsagtigt præg. Her er gode chancer for at se rådyr.

 

7  Svanninge Bakker Snart når du ud af skoven og kan se et af Fyns mest kuperede landskaber - Svanninge Bakker. Området er skabt af isen i slutningen af den sidste istid.

 

Noget af det første, du ser, er et stort stengærde, der står i bunden af én af dalene - Øhavsstien går forbi den vestlige ende.

 

Stengærdet markerede, hvortil Svanninge Præstegårds jorde gik i gamle dage. Du kan også se masser af gamle jorddiger, der går hen over bakkerne på kryds og tværs.

 

Jorden i Svanninge Bakker er sandet og næringsfattig, så bønderne havde en smule landbrug nede i dalene, mens bakkerne blev afgræsset med får. Indtil omkring år 1900 var landskabet åbent og lå hen som hede og overdrev. Siden blev det plantet til med skov blandt andet for at hindre sandflugt.

 

Indhegningen, du befinder dig i, er på 70 hektar, og her græsser gallowaykreaturer, gotlandske får og boergeder. Dyrene afgræsser bakkerne, så de ikke springer i krat og skov.

 

Naturstyrelsen arbejder på at bevare og udvide den truede naturtype, der kaldes overdrev, i Svanninge Bakker.

 

 8  Overdrevslandskab på Hestebakken Hvis du vil se et overdrev, så besøg Hestebakken. Fra det store stengærde går Øhavsstien mod sydves. Til højre - mod nordvest - ligger en stejl skråning med græs, urter og tjørnebuske. Skråningen hedder Hestebakken.

 

På varme dage kan denne skråning være et farvestrålende tæppe af blomster, der besøges af masser af sommerfugle og andre insekter. Der er registreret mere end 125 forskellige arter planter på bakken, så den biologiske mangfoldighed er stor.

 

I maj-juni er hele partier af Hestebakken røde af blomstrende tjærenelliker, som har fået sit navn, fordi planten på stænglen har klæbrige bånd, der hindrer myrer i at klatre op og stjæle blomsterstøv.

 

 9  De Fynske Malere Omkring år 1900 arbejdede de fynske malere (”Fynboerne”) Fritz Syberg, Jens Birkholm, Peter Hansen og Johs. Larsen – senere også Harald Giersing - på egnen.

 

Svanninge Bakker og Svanninge Bjerge var nogle af deres yndede motiver.

 

Faaborg Museum har sat otte store guldrammer op rundt omkring i bjergene og bakkerne der, hvor malerne hentede nogle af deres berømte motiver. Så kan du opleve og fotografere nøjagtig de landskaber, som i sin tid inspirerede fynbomalerne, bl.a. det sted i bakkerne, hvor Fritz Syberg malede "Aftenleg i Svanninge Bakker".

 

Download gratis-appen Historiejagt Fyn, vælg ruten Malernes Fyn og du kan finde både placeringen af de enkelte guldrammer og en beskrivelse/et fotografi af den maler og det maleri, som fandt sit motiv lige netop der.

 

Når du følger Øhavsstien videre, kommer du ud på Odensevej ved Restaurant Skovlyst. Vest for restauranten er der et udsigtstårn, som dog er midlertidigt lukket. Som genbo til Restaurant Skovlyst ligger grillbar Restaurant Skovtrolden.

 

  1. Svanninge Bjerge Øhavsstien fører dig gennem Svanninge Bjerge. Området blev købt af Bikubenfonden i 2005-2008 med det formål at skabe et natur- og landskabshistorisk monument.

    Siden fondens opkøb er der foretaget omfattende skovrydninger, og du kan opleve, hvordan Danmark har set ud på forskellige tidspunkter efter sidste istid. Du kan også se, hvordan lergravning og skovdrift har haft betydning for landskabet.

 

Bikubenfonden har lavet flere markerede ruter i Svanninge Bjerge. Ruterne har forskellige temaer, og du kan finde dem og mange andre oplysninger på hjemmesiden www.svanningebjerge.dk.

 

I området veksler skov med overdrev. Overdrevene holdes åbne ved afgræsning, og Bikubenfonden har Danmarks eneste besætning af Welsh Black-kreaturer.

 

  1. Lerbjerg Højdepunktet på Øhavsstien i Svanninge Bjerge er Lerbjerg, der med sine 126 meter over havet er Fyns fjerde højeste punkt og åbner for fin udsigt i klart vejr.

 

Så går det nedad igen. Lige neden for stien, der førte dig ned ad Lerbjerg, ligger et lille fattigkær, som er vokset helt til med tørvemos - sphagnum. De brunvandede småsøer og moser er en sjældenhed på Fyn, så det er en specialitet i bjergene.

 

Øhavsstien fører dig videre over Nyborgvej mod Norden. Efter et par hundrede meter deler stien sig, og stien mod sydvest fører til Faaborg.