Udsigt fra Trebjerg på Sydfyn | Øhavsstien

Faaborg tur et

Foto: VisitFaaborg

Tur 1 - 12 km. - Faldsled til Trente Mølle

Denne etape fører dig gennem skipperbyen Faldsled, forbi hovedgården Steensgaard og over højdepunktet Trebjerg til naturcentret Trente Mølle.

 

 1  Faldsled Du kan komme til Faldsled med bus eller teletaxi, og her er mulighed for at overnatte på kro, bed and breakfast eller campingplads.

 

Faldsled blev anlagt på hovedgården Steensgaards jorder som en rydningsby sidst i 1400-tallet. På den tid frygtede man ikke længere angreb fra vendiske sørøvere og behøvede derfor ikke den beskyttende skovbræmme mellem kysten og bebyggelsen inde i land. En rydningsby blev anlagt ved, at man fældede og fjernede træerne, og efterfølgende gik man i gang med at bygge huse og dyrke marker. Derudover supplerede faldsledboerne landbruget med fiskeri.

 

I 1664 bestod Faldsled af ni gårde. I 1783 blev Faldsled udskiftet, ligesom de fleste andre landsbyer i Danmark. I Faldsled lavede man en såkaldt blokudskiftning, så ni gårde blev liggende langs byens krogede gade, og kun to gårde blev flyttet ud på markerne.

 

Faldsled udviklede sig i 1800-tallet til en regulær skipperby med en halv snes hjemmehørende fragtskibe. Det var usædvanligt, fordi det var købstæderne, som havde handelsprivilegier - i hvert fald frem til 1856.

 

Landbruget og fiskeriet gav gode indtægter, og søfarten skabte velstand. Skipperne og søfolkene byggede fine huse i byen, og du kan stadig konstatere, at de både er større og flottere end i de fleste andre landsbyer.

 

Faldsled Havn er i dag udbygget med en større lystbådehavn.

 

Øhavsstien fører dig fra Faldsled Havn gennem Faldsled by hen til Faldsled Kirke, bygget i 1932. Herfra går du østpå ud af byen. Stien går i skellet mellem en mindre skov og de åbne marker, der hæver sig mod nord.

 

 2  Møllebækken Når du nærmer dig hovedgården Steensgaard, falder terrænet syd for Øhavsstien, og nede i dalen løber Møllebækken. Den har tidligere være opstemmet, men nu er der etableret et stryg vest for Steensgaard. Det betyder, at havørreder igen kan komme op fra Sønderfjord til bækkens gydebanker.

  

 3  Steensgaard De ældste sikre vidnesbyrd om Steensgaard stammer fra 1391, hvor en hr. Albert Andersen pantsatte gården for sin hustru Elsebet Henningsdatter Podebusks brudeskat.

 

Nordfløjen i Steensgaards hovedbygning rummer de ældste dele af bygningsmassen. Den er opført omkring 1550 og bygget af kløvede kampesten, men med mursten omkring vinduerne. Dele af vestfløjen er opført en smule senere. Bygherren var Anders Emmiksen.

 

Gennem tiden har Steensgaards gamle bygninger flere gange været gennem ændringer, reparationer og udskiftninger. Anders Emmiksen var en herre med temperament, og han er flere gange nævnt i gamle dokumenter om diverse retssager. Til sidst fik han sagt så grove ting til kong Christian III, at han fik husarrest på Steensgaard.

 

Anders Emmiksens søn Otte arvede Steensgaard i 1568. Bønderne kaldte ham ”Den Onde”. Han fik en ublid skæbne, idet hans tredje hustru, Dorte Mikkelsdatter Hesten, i 1594 fik to af tjenestefolkene - kokken og en gårdskarl - til at slå ham ihjel.

 

Kokken skulle efter sigende have kløvet ”Den ondes” kranium med en økse. Begge flygtede herefter til Flensborg med de penge, de fik af Dorte. Her blev de så berusede, at man blev opmærksom på dem, og de blev sendt retur. Gårdskarlen slap for straf, da kokken påtog sig hele skylden. Han blev henrettet, skåret i fire stykker og lagt på hjul og stejle.

 

Biskoppen skrev: ”År 1594 d. 8. august begravede jeg Otte Emmiksen fra Steensgaard, ynkeligt myrdet og dræbt med en økse i hans hoved”.

 

Man siger, at konen går igen på Steensgaard.

 

Sammen med hovedgårdene Hvedholm og Østrupgaard udgjorde Steensgaard fra 1751 et stamhus. I 1757 føjes Damsbo til.

 

Der er ikke offentlig adgang til Steensgaard.

 

Ved Steensgaard kan du tage en afstikker ad den såkaldte Kløversti. Stien er forbundet med tre andre vandre/cykeltstier af forskellig længde – 2,5-10 kilometer – i Svanninge Bakker og Svanninge Bjerge. Tilsammen udgør de et firkløver med centrum ved p-pladsen Baunebjerg ved Svanninge.

 

Flere steder på Øhavsstien henvises til Kløverstien med piktogrammer, et firkløver. Se også kortet.

 

 4  Jernbanen Odense-Nørre Broby- Faaborg Ud mod asfaltvejen i Hannes- lundskovens vestlige bryn er der et flot skovgærde. Lige hvor asfaltvejen går ind mellem Duered og Hanneslund, skal du kigge mod øst - ind i Hanneslund Skov. Her kan du ane den gamle jernbanedæmning fra Odense-Nørre Broby banen.

 

Jernbanen snoede sig mellem den fynske hovedstad, Nørre Broby og Faaborg - i alt ca. 50 kilometer.

 

Den blev indviet i 1906 af kong Frederik VIII og dronning Louise. Banen var i funktion frem til 1954, hvorefter gods- og persontransport blev klaret af lastbiler og rutebiler.

  

5  Håstrup Håstrup ligger ikke på Øhavsstien, men er en hyggelig landsby med mulighed for at proviantere og overnatte.

 

Haastrup blev kåret som Årets Landsby 2020. Årets tema var ”Hvordan kommer landsbyernes fællesskaber gennem en krise?”, og mens utryghed og ensomhed prægede størstedelen af samfundet under corona-krisen, slog Haastrup ring om sine beboere og skabte en glæde, der blomstrede under krisen.

 

De ca. 325 borgere har et stærkt frivilligt netværk blandt andet afspejlet i foreningslivet, der tæller ca. 20 forskellige foreninger (2021).

 

Prisen til Årets Landsby uddeles hvert år af Landdistrikternes Fællesråd og Landsforeningen Landsbyerne i Danmark. 

 

 6  Den gamle hulvej Så går det nordpå og op mod Trebjerg ad den gamle hulvej. Den er mindst 250 år gammel og ligger i skellet mellem Steensgaards og Østrupgaards jorder. Her har bønder kørt med vogne, drevet kreaturer og vandret gennem generationer, så vejen er slidt mere end en meter ned i terrænet.

 

 7  Trebjerg Trebjerg ligger lige vest for Øhavsstien, så und dig selv en afstikker på ca. 100 meter.

Trebjerg ejes af Naturstyrelsen, så der er offentlig adgang. Fra Trebjerg, hvis top ligger 128 meter over havets overflade, er der et godt kig ud over Helnæs Bugten, til Als og Sønderjylland og såmænd også ud over store dele af Fyn.

 

Fra Trebjerg er der også om foråret en fantastisk udsigt over ”Syrenlandet”.

 

Syrenbuskene gror i hegn langs veje og marker mange steder på Sydvestfyn (”Syrenlandet”). I blomstringstiden i maj/juni giver syrenerne et helt specielt flot syn med de lange lilla og velduftende bånd gennem landskabet.

 

Hegnenes oprindelige formål var at skærme for den stride vestenvind og som markskel at holde kreaturer væk fra afgrøderne på de tilstødende marker.

 

Syrenlandet har sin egen hjemmeside med turforslag og beskrivelse af specielt flotte SyrenSpots.

 

 8  Kirkesti til Håstrup Fra Trebjerg går Øhavsstien mod øst gennem skoven, hvor den følger en gammel kirkesti, som blev brugt af folkene fra Østrup, når de skulle i kirke i Håstrup.

 

 9  Trente Mølle Trente Mølle ligger ca. 600 meter øst for Øhavsstien, hvor den rammer asfaltvejen, men det betaler sig at tage en afstikker.

 

Trente Mølle har hørt under Østrupgaard. Der har været vandmølle i hvert fald siden 1632. Vandet leveres næsten udelukkende af kilder. Vindmøllen på bakken blev bygget i 1872 og er i dag i privat eje. Hovedbygningen er fra 1886. Den var oprindelig bygget med en indlagt vandmølle, som kunne drive tærskeværk, kværne, centrifuger og brødæltemaskiner - på den tid var der nemlig også bageri på Trente.

 

Mølledriften på Trente ophørte i 1905, og stedet havde forskellige ejere og forskellig anvendelse. Skuespilleren Preben Kaas ejede stedet 1972-1980; han lånte det ud til rockorkestret Gasolin som træningslejr i 1976. Det endte med albummet ”Efter endnu en dag” - eller Gas 6. Det er den med blandt andet ”Kloden drejer stille rundt” og ”Pilli Villi”.

 

I 1987 købte Naturstyrelsen Trente Mølle, som i dag er et naturformidlingscenter med offentlig adgang, flere overnatningsmuligheder og et hav af aktiviteter: Undervisning, teambuilding, vandreture, svampeture, kurser i vild mad – blandt meget andet.

 

Trente Mølle har også et Kys Frøen center for børnefamilier, som f.eks. kan prøve at fiske, som da farfar var dreng, blive klogere på vandhullets mystiske væsener, fange insekter, kigge efter mærkelige galler eller lave mad over bål.