Øhavsstien Rudkøbing havn tur 13

Langeland tur 13

Foto: Kasper Orthmann Andersen

Tur 13 - 8 km - Rudkøbing - Henninge Nor

Denne etape bringer dig fra Rudkøbing forbi færgehavnen, Bellevue og Rudkøbing Vejle. Videre forbi Kragholm Huse og hovedgården Fårevejle ud til det inddæmmede Henninge Nor.

 

Øhavsstien slutter ved dæmningen, men du kan fortsætte over dæmningen og følge Klæsø Natursti frem til parkeringspladsen ved Klæsø Jollehavn.

 

Rudkøbing

Rudkøbing blev anlagt i den tidlige middelalder og fik købstadsprivilegier i 1287. Det betød, at indtil 1856 skulle al handel foregå i Rudkøbing - bortset fra hovedgårdenes handel. Alle bønder og borgere, der havde noget at sælge, skulle til Rudkøbing for at handle.

 

Ved Rudkøbings toldbod skulle der betales afgift for varerne. Tilsvarende skulle folk, der havde købt varer i Rudkøbing, svare afgift på det, de havde købt, ved toldboden. Den seneste toldbod blev opført i 1891 og kan stadig ses på havnen.

  

Langeland har en lang kystlinje, og mange af de langelandske bønder og frugtavlere så stort på, at Rudkøbing var købstad. De udskibede deres produkter direkte fra én af Langelands anløbspladser og handlede på egen hånd.

 

Gennem historien har Rudkøbing flere gange klaget til kongen over de manglende handelsindtægter.

 

Rudkøbing har bevaret sit købstadspræg og er en spændende og hyggelig by at besøge. Der er mange fine gader med brosten og små gamle huse i god stand.

 

Byen har hele fem havne. Længst mod nord ligger Rudkøbing Skudehavn, som er byens nye store lystbådehavn. I Skudehavnen er der restaurant og mulighed for overnatning.

 

Lige syd for Skudehavnen ligger den gamle lystbådehavn og syd for den gamle fiskerihavn.

 

Syd for fiskerihavnen ligger trafikhavnen med sine to bassiner. Det nordligste bassin benyttes af skibe, der sejler gods til og fra Rudkøbing, mens det sydligste benyttes af gæstende fartøjer.

 

Endelig ligger færgehavnen med den pyntelige ventesal med doriske søjler længst mod syd. Herfra kan du komme videre ud i Øhavet med ÆrøExpressen til Marstal på Ærø og med M/F Strynø til Strynø, hvor du kan opleve Øhavets Smakke- og Naturcenter - en fin udstilling om Øhavets natur og kulturhistorie, som giver masser af inspiration til selv at gå eller sejle ud og opleve det hele tæt på.

 

Her er også et Kys Frøen-center, hvor du og børnene kan låne grej til at udforske ø og hav på egen hånd.

 

Den gamle stationsbygning   Den nu nedlagte Langelandsbane havde sin hovedstation i Rudkøbing. Herfra kørte togene mod Spodsbjerg og Bagenkop fra 1911 til 1962, da banen blev nedlagt.

 

På stationsbygningen i Havnegade kan du stadig se et helt specielt 24 timers ur.

 

Bygningen huser i dag Rudkøbing Byhistoriske Arkiv, som viser skiftende udstillinger.

  

En byvandring

Et besøg i Rudkøbing kan fint starte på Havnepladsen. Gå op i byen ad Brogade til Gaasetorvet, hvor der står en statue af Hans Christian Ørsted.

 

Han blev født i Rudkøbing i 1777, og det gamle apotek i Brogade 5 var hans barndomshjem. H.C. Ørsted var fysiker og kemiker, og det var ham, der opdagede, at hvis man leder strøm gennem en metaltråd nær en kompasnål, så bevæger kompasnålen sig; sådan opdagede han elektromagnetismen.

 

I 1820 skrev Ørsted sin afhandling på fire sider: ”Forsøg over den elektriske Vexelkamps Indvirkning på Magnetnaalen”. I dag er elektricitet, eldrevne maskiner og elektronik en del af vores hverdag, så vi har meget at takke H.C. Ørsted for. Han døde i 1851.

 

En lille udstilling I Østergade 48 (link: www.hcoersted.dk) i Rudkøbing fortæller om Ørsteds liv, familie og opdagelser. Gæsterne kan udføre forskellige eksperimenter med elektromagnetisme, og en planche fortæller, at han fandt på over 2000 nye danske ord f.eks. ilt, autoritetstro og gnidningsmodstand.

 

H.C. Ørsted havde en dygtig yngre bror, Anders Sandøe Ørsted (1788-1860). Han blev både minister og en kendt jurist. A.S. Ørsted var gift med Adam Oehlenschlägers søster Sofie. Oehlenschläger skrev bl.a. Guldhornene og Danmarks nationalsang Der er et yndigt land.

 

 Hvis du fortsætter ad den slyngede Brogade og når Torvet kan du se Rudkøbings gamle rådhus - nu menighedshus.

 

Der er mange fine butikker i Rudkøbing med salg af bl.a. keramik og brugskunst. 

 

Hvis du kigger op ad den lille Rue Stræde, vil du se Rudkøbing Bymølle, der ligger på en rest af den fæstningsvold, der tidligere omgav den gamle købstad.

 

Fortsæt ned ad Østergade. I nummer 25 er indrettet en afdeling af Langelands Museum med skiftende udstillinger og et besøgscenter for Geopark Det Sydfynske Øhav. Her kan du hente informationer om geoparken og de mange attraktioner og oplevelser, den byder på.

 

Her ved Østergade 25 begynder også to markerede bystier, som ad to forskellige ruter fører ned til lystbådehavnen. Undervejs møder du en række plancher, som fortæller om livet i Rudkøbing før og nu.

 

Langelands Museum på Jens Winthersvej er også et besøg værd.

www.langeland.dk kan du finde byvandringer med guide.

 

Lyt evt. til podcasten Lyden af middelalderbyen for at blive klogere på Rudkøbing (link til Podcast - Lyden af Middelalderbyen Rudkøbing).

 

Usynligt teater. På Gaasetorvet kan du også indlede en helt speciel vandretur - en audiowalk (lydvanding) og app-baseret forestilling, hvor du og H.C. Ørsted tager på en eventyrlig og sanselig jagt efter store opdagelser rundt på hele Langeland. 

 

Turen begynder i Rudkøbing, og du vælger selv din vej rundt på øen gennem tre akter. Sammen med Ørsted leder du efter det, ingen kan se. En forestilling om at gøre store opdagelser i verden og i sig selv.

 

Lydfortællingen er produceret af BaggårdTeatret (link til BaggårdTeatrets forestilling "Mod strømmen").

 

Lyt også podcasten Lyden af Ørsted (link til Podcast "Lyden af Ørsted"). 

 

 2  Bellevue  Fra Havnepladsen går vejen Bellevue mod syd. Mod øst ligger en stribe små huse side om side. Husene er bygget til arbejdere på teglværket og fiskere i tiden efter 1875. Husene lå oprindeligt helt ud til stranden.

 

Siden blev området vest for husene fyldt op, og her blev Rudkøbing Slagteri bygget. Det er nu revet ned og har givet plads til attraktive seniorboliger.

 

 3  Rudkøbing Søbadeanstalt  Bag de nye seniorboliger ligger Rudkøbings rødmalede Søbadeanstalt fra 1926. Her bader byens folk under åben himmel både sommer og vinter, og der er gratis entre.

Badeanstalter blev almindelige fra omkring 1800. Rudkøbings badeanstalt er en af de få, der er tilbage - og den er meget velholdt, takket være frivillig indsats fra brugerne.

  

 4  Rudkøbing Vejle og  5  Rudkøbing Fredskov 

Lige syd for Rudkøbing ligger endnu et engområde, Rudkøbing Vejle, omgivet af by og skov.

 

Vejlen er et fladt og fugtigt område, som oprindeligt var en åben fjord, indtil der i 1824 blev bygget en dæmning med en pumpe - Øhavsstien følger dæmningen.

 

I 1995 blev pumpen stoppet, og de våde enge blev genskabt til stor gavn for både plante- og dyreliv.

 

Rudkøbing Fredskov grænser op til Vejlen og har fra 1876 til 1957 været et udflugtsmål for byens borgere, der besøgte den lille sommerrestaurant med dans og servering i skoven.

 

Nu ejer staten den omkring 17 hektar store skov. Om foråret er skovbunden helt tæt af anemoner, lærkespore, guldstjerne og den stærktlugtende ramsløg.

  

 6  Kragholm Huse  Kragholm blev anlagt i 1400-tallet som en rydningsby. Landsbyen blev udskiftet i 1812, og gårdene flyttet ud langs vejen mod øst.

 

 7  Horsehave og Iskælderbakken  En Horsehave er et indhegnet område, sikkert en hestefold. Skjult i skoven ligger en hatbakke (link til Podcast om hatbakker) med navnet Iskælderbakken.

 

Her var i gamle dage en stensat kælder, hvor man opbevarede is. Man hentede den om vinteren i vandhuller og i Henninge Nor, den blev skåret i blokke og gemt i iskælderen.

 

Isen kunne holde sig til langt hen på sommeren, og den blev brugt på Fårevejles Mejeri, hvor der blev lavet ost og smør.

 

 8  Fårevejle Hovedgård  Stedet nævnes som hovedgård første gang i 1372. I 1583 udbygges Fårevejle med volde og grave, som kom i anvendelse under Svenskekrigen i 1658.

 

Fårevejle lå oprindeligt på en ø, men da dæmningen ud mod vejlen syd for Rudkøbing blev anlagt i 1823, blev øen til en halvø. De gule avlsbygninger blev bygget i 1851, mens volde og grave samtidigt blev jævnet. Hovedbygningen er opført i 1868.

 

  9  Henninge Nor  Henninge Nor var en lavvandet fjordarm til Lindelse Nor, men en dæmning mellem de to nor blev bygget færdig i 1913 og gav et inddæmmet område på 185 hektar.

 

Henninge Nor holdtes tørt dels med en sluse og dels med en vindmølle, som drev en Arkimedes-skrue. Parallelt med dæmningen 600 meter mod nord er der fundet rester af en pælespærring fra den tidlige middelalder. Mellem pælene har der været flydere, så man ikke kunne sejle ind i bunden af noret.

 

Vindmøllen stod, hvor Øhavsstien ender i dag – ved dæmningens vestlige ende. Her står nu pumpehuset, som i dag holder Henninge Nor tørt.

 

Selv om Øhavsstien slutter her, må du gerne fortsætte over dæmningen til fods og følge Klæsø Natursti – enten mod øst ud til landevejen eller mod syd til p-pladsen ved Klæsø Jollehavn.